facebook share
  • SJO3957 V2
  • HM7
  • DJI 0055 FB

Miljøet er en af de værdier, der bliver vægtet højt

Ved Kloster A/S bliver miljøet vægtet rigtigt højt, det gælder både internt og eksternt.

Vores omtanke for miljøet, starter allerede ved indkøb og valg af leverandører. I dagligdagen har vi derfor fokus på at minimere vores forbrug, samt vores generelle belastning af det eksterne miljø. Blandt andet derfor har vi udskiftet størsteparten af vores flåde, således at vi lever op til alle miljøkrav.

Under miljø hører også arbejdsmiljø, og ved Kloster A/S har vi fokus på medarbejdernes velfærd og sikkerhed. Vores interne krav til fx personlige værnemidler overstiger langt de krav, som reglerne siger. Der er naturligvis også fokus på de produkter der anvendes, både af hensyn til miljøbelastningen, men også for at skåne den enkelte medarbejder mest muligt.

Udvikling af medarbejdere

Vores medarbejdere er en af vores vigtigste ressourcer, så dem vil vi gerne beholde og forsøger derfor løbende at videreuddanne dem. 

Vi har både kontor- og chaufførlærlinge, hvilket vi er meget stolte af. Derudover deltager vi også aktivt i integrationen af udenlandske medarbejdere ved at tilsikre skolegang - herunder dansk undervisning.

Hos Kloster A/S anerkender vi også vigtigheden af at tage socialt ansvar, hvilket i praktisk betyder, at vi også har folk ansat i fleksjob.