facebook share

Generelle politikker

Persondataforordningen

I Kloster A/S lever vi op til persondataforordningen, hvilket blandt andet indebærer: Vi indsamler ikke unødige oplysninger om vores ansatte, vores kunder og vores leverandører. Indsamlingen sker udelukkende for at kunne varetage aftaleforholdet så korrekt som muligt. Vi bruger således ikke dine oplysninger i markedsføringshenseende, og ingen af oplysningerne videregives til 3 part. Du er til enhver tid berettiget til skriftligt at anmode os om hvilke oplysninger vi har registreret om dig og til hvilke formål de tjener. Stillingsansøgeres data bliver slettet hvis ikke personen bliver ansat.  Vi beskytter dine oplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Brug af cookies

På vores hjemmeside bruger vi cookies for at forøge brugervenligheden ved at huske dine indstillinger og indsamle viden om, hvordan du og andre brugere færdes på hjemmesiden; vi optimerer løbende vores hjemmeside på baggrund af dette, så du og andre brugere sikres en god oplevelse hos os. Der lagres automatisk cookies på din enhed, når du færdes på hjemmesiden, hvis du ved opstart af hjemmesiden har accepteret dette.

Adfærdskodeks

Relation til lovgivning

Det siger sig selv, at Kloster A/S skal overholde gældende lovgivning. Det betyder, at vi altid respekterer og overholder den lovgivning og de forordninger, som vores virksomhed er underlagt. Vi forventer, at alle medarbejdere kender de love og forordninger, der er relevante for deres specifikke funktion eller rolle. 

Forretningsrelationer

Hos Kloster A/S er vi ærlige og åbne i vores relationer med forretningspartnere og tredjeparter, og vi forventer, at vores forretningspartnere og deres leverandører opfører sig på samme måde. Vi sætter en ære i at overholde vores forpligtelser og respektere de aftaler, vi indgår. Vi forventer at vores forretningspartnere handler i overensstemmelse med vores eller deres egne, lignende værdier / adfærdskodeks.

Medarbejderne

Medarbejderne skal overholde loven samt følge firmaets retningslinjer og procedurebeskrivelser for de pågældende arbejdsområder og opgaver. Kloster A/S forventer, at medarbejderne efterlever værdierne ærlighed, kvalitet, entreprenørånd og ansvarlighed. Hvor der ikke er nogen lovgivning eller regler til at styre den personlige adfærd, skal den enkelte medarbejder bruge sin sunde fornuft og udvise rettidig omhu. Når en medarbejder er i tvivl, skal han/hun tage spørgsmålet op med en leder.

Chikane og mobning er uacceptabelt. Kunder, kolleger og andre forretningspartnere skal behandles med respekt og retfærdighed.

Kloster A/S kræver, at medarbejderne udfører deres arbejde uden at være under indflydelse af alkohol eller stoffer.

Kloster A/S forventer at medarbejderen er påpasselig, når denne diskuterer virksomhedsanliggender offentligt, såvel mundtlig som skriftligt, evt. på sociale medier. Der må kun videregives fortrolige oplysninger til de parter, der har et legitimt behov for at få kendskab til disse og har autorisation til at få adgang til oplysningerne.
Bemærk: der er tavshedspligt med hensyn til alt, hvad du erfarer i forbindelse med udførelsen af dit arbejde, med mindre der er tale om forhold, der ifølge sagens natur skal bringes til tredjemands kundskab.

Personalepolitik

Vi tilbyder gode ansættelsesvilkår og et godt og sikkert arbejdsmiljø. Mere konkret gælder nedenstående politikker i ansættelsesforholdets forskellige faser:

  • Rekruttering

Vi rekrutterer fagligt kompetente personer, som er professionelle og produktive, og som kan indgå i et godt samarbejde med kolleger.

Det er et fælles ansvar for alle ansatte at medvirke til at nyansatte introduceres godt i virksomheden, men der påhviler ledere et særligt ansvar for at informere enhver nyansat om stillingens indhold, mål og rammer og give et generelt indblik i de formelle og uformelle regler, traditioner og rutiner, der præger Kloster A/S.

  • I løbet af ansættelsen

Det er vigtigt, at alle ansatte har de nødvendige og relevante kompetencer til at løse aktuelle og fremtidige opgaver. Det er ledernes ansvar at sikre, at disse kompetencer er til stede, men det er et fælles anliggende for ledelse og medarbejdere at sikre kompetenceudvikling, der imødekommer såvel Kloster A/S’ behov som medarbejdernes individuelle og faglige udvikling.

  • Ophør af ansættelse

Gennem et ledelsesmæssigt fokus på langsigtet strategisk planlægning og løbende organisatoriske tilpasninger er det Kloster A/S’ mål at give de ansatte tryghed i ansættelsen. Grundet sæsonudsving kan hurtige tilpasninger imidlertid ikke altid undgås. Kloster A/S vil altid stå til rådighed som reference i sådanne tilfælde, og vil desuden ved fornyet tilgang i ordrer kontakte den ansatte hvor det anses for hensigtsmæssigt at påbegynde ansættelsesforholdet på ny. Det er i Kloster A/S interesse at kompetencer ikke går til spilde.