facebook share
  • SJO3957 V2
  • HM7
  • DJI 0055 FB

Forretningsbetingelser for Transport

Alle transporter, såvel nationale som internationale, udføres i henhold til CMR-loven.

Ansvaret for kranløft er omfattet af CMR-loven, jævnfør ovenstående.

Ved kranløft der ikke sker i tilknytning til transport, er der en maksimal forsikringsdækning på Dkr. 1.500.000,00 for lastvognskraner og Dkr. 2.500.000,00 for vores underleverandørers mobilkraner. Ansvaret kan ikke overstige dette beløb.

CMR-lovens bestemmelser finder også anvendelse ved transporter hvor der ikke er oprettet fragtbreve.

Særlig opmærksomhed henledes på CMR-lovens bestemmelser om begrænsning af erstatningsansvar ved bortkomst, forringelse, beskadigelse og forsinkelse samt den korte forældelsesfrist.

Panteret efter NSAB § 14 omfatter såvel aktuelle som tidligere krav.

Modregning i krav på fragt kan ikke finde sted.

Nedenstående link henviser til CMR loven – lovbekendtgørelse nr. 122 af 18.09.2015.

CMR loven