facebook share

Forretningsbetingelser for kran og stevedore

Alle kran og stevedore opgaver udføres i henhold til Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser, DSHAB 2021, der kan findes på nedenstående link.

De nævnte betingelser begrænser vores ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods ned til 2 SDR pr. kg eller 667,67 SDR pr. kolli.

For forsinkelse ydes erstatning alene op til prisen for den udførte opgave. Den maksimale erstatning pr. skadesbegivenhed, herunder for forsinkelse, kan dog  maksimalt udgøre 25.000 SDR, og dersom én og samme hændelse medfører tab for flere ordregivere, er vores ansvar i forhold til samtlige berørte ordregivere i visse henseender begrænset til 500.000 SDR.

Krav mod os forældes i nogle tilfælde efter 10 måneder. Vi har panteret for såvel aktuelle som tidligere krav, og morarenten udgør op til 2% pr. påbegyndt måned.  Modregning i vores tilgodehavender er ikke tilladt.

Klik på linket nedenfor og læs mere om DHAB.

Danske Shipping- og Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2021 (DSHAB)